Billedet på sidehoved
  • Skoleafdelingen
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Ny hjemmeside om Den åbne skole

Få overblik over samarbejder i den åbne skole i Silkeborg Kommune

Nyhed billede
Hjemmesiden har overblik over samarbejde med erhvervsliv, foreningsliv og kulturliv - samt links til UD&LÆR og Naturfagscentret mv.

I Silkeborg Kommune har vi en lokal strategi for Skolereformens del om Åben Skole. Find link mv. på hjemmesiden, følg linket.

Skolereformens tekst om Den åbne skole:
Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund. Der skal skabes en større inddragelse af det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv i skolen, ved at kommunerne forpligtes til at sikre et samarbejde. Herudover forpligtes folkeskolen og de kommunale musik- og billedskoler til et gensidigt samarbejde. Det vil dog være op til den enkelte skoleledelse at beslutte, hvordan disse samarbejder udmøntes i praksis.

Udover folkeskolens fag og formål generelt skal dette samarbejde fremme den lokale sammenhængskraft og bidrage til, at eleverne i højere grad stifter bekendtskab med foreningslivet og de muligheder, som foreningslivet rummer.

Skolelederen kan give konkret tilladelse til, at en elev opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i musikundervisning på den kommunale musikskole eller eliteidrætsudøvelse i en sportsforening, fx i stedet for valgfagstimerne. Skolebestyrelsen kan fastsætte principper om denne adgang til at få fri til eliteidrætstræning.

Skolelederen kan endvidere give tilladelse til, at en elev opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning i ungdomsskolen i fag, der findes inden for folkeskolens fagrække.
Ingen aktuelle opslag